Mijn stijl is persoonlijk en direct.
Ik heb een zakelijke aanpak met humor en aandacht voor de relatie.

 

Maak direct een afspraak met Inge Kabbes. koffie

Contact

ster

Inge Kabbes

Daadkrachtig, direct en analytisch

Inge is gespecialiseerd in arbeidsconflicten, verzuim en re-integratie. Zij weet hoe organisaties in elkaar zitten, waardoor zij het probleem goed en snel doorgrondt en met partijen tot de best mogelijke oplossing komt. Zij is transparant, analytisch en daadkrachtig. Inge is MfN-registermediator met meer dan vijftien jaar ervaring.

Werkwijze

De mediation start met individuele voorgesprekken van één uur om vervolgens gezamenlijk in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Mijn stijl is persoonlijk en direct. Ik heb een zakelijke aanpak met humor en aandacht voor de relatie.

Mediation op het werk

Op de werkvloer kunnen allerlei zaken spelen die invloed hebben op een samenwerkingsrelatie. Voor alle arbeidskwesties bent u bij Inge aan het goede adres. Zij heeft ruime ervaring in veel verschillende soorten organisaties van profit tot non-profit: onderwijs, zorg, het bankwezen, de overheid en MKB. Zij doet zowel mediations tussen 2 partijen als  groeps- of teammediation.

“Mediation biedt betrokkenen bij een conflict de mogelijkheid om hun eigen oplossingen vorm te geven onder leiding van de mediator. Een oplossing op maat. Ik kan goed luisteren en durf door te vragen. Nog steeds kan ik versteld staan van de oplossingen die mensen zelf bedenken.”  

Mediation in strafzaken

Naast mediation in arbeidszaken werkt Inge sinds 2002 ook als rechtbank mediator in strafzaken. Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte, tijdens een lopende strafzaak in gang wordt gezet omdat een justitiële verwijzer naar een onafhankelijke mediator doorverwijst. Deze vorm van herstelbemiddeling is erop gericht betrokkenen – slachtoffers én verdachten – met het gebeurde in het reine te brengen.

Coach

Als coach werkt Inge aan het verbeteren van communicatie op de werkvloer, individueel en in teamverband en het versterken van competenties gericht op samenwerken.

Facilitator

Op zoek naar een oplossing, een nieuwe richting of een nieuw beleid? Inge is inzetbaar als  facilitator/ begeleider van moeilijke gesprekken of vergaderingen, zodat betrokkenen met heldere afspraken en nieuwe inzichten zelf weer verder kunnen. Bijvoorbeeld als het gaat om exit-, functionerings- en correctiegesprekken.

Klachtbehandeling

Inge heeft ruime ervaring in het onderwijs als externe klachtbehandelaar of ombudsman. In deze rol wordt vaak bij de klachtbehandeling bemiddeling ingezet om de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Anderen over Inge

• “Inge is vriendelijk, open en oprecht. Een prettige persoonlijkheid.”

• “Inge is rustig en erg vakbekwaam. Ze toont interesse in zowel het bedrijf als in onze medewerkers. Ze had begrip voor beide partijen.”

• “Je daadkracht en humor hebben mij erdoor heen geholpen.”

• “Door Inge voelde ik me echt gehoord.”

• “Bedankt voor je geduld, inzet en luisterend oor. Je bent een kundige en integere mediator.”


publicatiesKlik hier voor alle publicaties van Inge Kabbes


Aangesloten bij:
VMSZ logoMFN logoVAN logo

chat

Wat is mediation?

mediationMediation

Met behulp van de mediator is het mogelijk om beweging te krijgen in een schijnbaar vastgelopen conflict en weer oog te krijgen voor de belangen van alle betrokken partijen.

Een mediator oordeelt niet en doet geen bindende uitspraak, maar helpt u bij het vinden van een passende oplossing. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de oplossing van uw conflict en zoekt samen met de andere partij(en) naar nieuwe werkbare verhoudingen of andere oplossingen.

perspectiefEen keuze met perspectief

Het is aan te bevelen de keuze voor mediation in een vroeg stadium te maken om te voorkomen dat de standpunten verharden.

Om verschillende redenen kan het zinvol zijn om te kiezen voor mediation. De praktijk heeft uitgewezen dat mediation een geschikte manier is om de meest uiteenlopende conflicten op te lossen. Het kan gaan om geschillen tussen ondernemingen of arbeidsgeschillen, maar ook om familierechtelijke kwesties, burenruzies, consumentenzaken of conflicten met de overheid.

De keuze voor mediation is zinvol als u:

 • Zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
 • Belang hebt bij het behoud of herstel van de zakelijke of persoonlijke relatie
 • Belang hebt bij het voorkomen van onnodige beschadiging
 • Een vertrouwelijke behandeling op prijs stelt
 • Niet alleen de juridische aspecten, maar ook de emotionele aspecten aandacht wilt geven
 • Het geschil in korte tijd wilt oplossen of de kosten wilt beperken

uitgangspuntenUitgangspunten mediation

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Uitgangspunt is dat partijen vrijwillig deelnemen aan het mediation-proces en bereid zijn om met de andere partij(en) te onderhandelen, relevante informatie uit te wisselen en actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. Bovendien verbinden partijen zich tot geheimhouding van het besprokene. Deze punten worden vóór de start van de bijeenkomsten vastgelegd in een mediation-overeenkomst. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van het conflict zal de mediation één of meerdere gesprekken omvatten.

resultatenResultaten

Als u overeenstemming met elkaar hebt bereikt, legt de mediator de door u gemaakte afspraken vast in een slot- of vaststellingsovereenkomst. Dat kan ook bij gedeeltelijke overeenstemming gebeuren.

chatsBemiddeling lost geschillen op

Door mediation kunt u gezamenlijk tot een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Doordat u achter het resultaat van de mediation staat en zelf de regie hebt over  de uitkomst, kan een win-win situatie ontstaan, dit in tegenstelling tot gerechtelijke beslissingen.


home

Publicaties

 • Boek: ‘Mediation op het werk’
  Verwijzen door professionals.
  Brenninkmeijer, Kabbes, van Oyen
  Sdu Uitgevers, Den Haag, 2007

 • Artikel ‘Schijnbaar keuzeprobleem: het conflict aanpakken of de ziekte?’
  Arbo magazine jaargang 22
  Oktober 2006
 • Boek: ‘Mediation en verwijzen’
  Informatie over mediation en richtlijnen voor professionele verwijzers.
  Brenninkmeijer, Kabbes, van Oyen
  Sdu Uitgevers, Den Haag, 2004
 • Artikel ‘Het conflict aanpakken of de ziekte?’
  Maandblad Flexmarkt
  Januari 2004
 • Artikel ‘De praktijk van Donner en mediation’
  Maandblad Reintegratie
  januari 2004
 • Themanummer ‘Conflict en Verzuim’
  Handboek Verzuimbeleid
  Sdu Uitgevers, Den Haag, april 2003
 • Afstudeerscriptie: ‘Beredeneerd ziekteverzuim’
  Onderzoek naar ziekteverzuim in een zorgcentrum (1995)
home
contact

Contact

connect   •   linkedin logo

Contact

Wilt u weten  of mediation iets voor u is of heeft u vragen over mijn werkwijze? Neem dan gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.


Kabbes Mediation
drs. Inge Kabbes
M: +31 6 29384191
E: ingekabbes@iest.nl


markerKantooradres
Eerste Constantijn Huijgensstraat 20C
1054 BR Amsterdam
Nederland

 

Kabbes Mediation is aangesloten bij • Vereniging mediators noord-holland (VMNH) • Mediators federatie Nederland (MfN) • Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)